ALAN WATT - Kratka Izjava


"PSIHODINAMIKA SADO-MAZOHIZMA
(i  Naučno Društvena Manipulacija od Vladajuće Manjine)"

Oktobar 25, 2006 – Prvi Sat


Dijalog Zaštićen Autorskim Pravom - Alan Watt - Oktobar 25, 2006 (izuzimaju Muziku i Književne Izreke)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Rainy Day People?"   ("Usamljeni Ljudi")
By Gordon Lightfoot

 

Rainy day people
Always seem to know when its time to call
Rainy day people don’t talk, they just listen til they’ve heard it all

Rainy day lovers don’t lie when they tell ya they’ve
been down like you
Rain day people don’t mind if you’re cry’in a tear or
two

If you get lonely, all you really need is that rainy day
love
Rainy day people all know there’s no sorrow they can’t rise above.

Rainy day lovers don't love any others, that would not
be kind
Rainy day people all know how it hangs on a piece of mind

 


Usamljeni Ljudi
svakako znaju kad je vreme da zovu
Usamljeni ljudi ne prićaju, ali slu šaju da bi
čuli sve

Usamljeni ljubavnici ne lažu kad ti kažu da su bili
nesrećni kao ti
Usamljeni Ljudi ne mare ako ispustiš suzu ili
dve

Ako ikada budeš usamljen, sve što ti treba je taj
kišni dan ljubav
Usamljeni Ljudi znaju da ne postoji tuga koju
nemogu da prebole

Usamljeni Ljubavnici ne volu nikoga drugoga, jer to
bi bilo neljubazno
Usamljeni Ljudi su svesni kako sve  to ostaje u
sećanju.

 

 

 

Alan:  I ovo je Oktobar 25, 2006.  Ljudi puni ruke posla, žure i pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i da obave sve stvari potrebne pre pada prvog snega u ovom delu zemlje, a kiša pada već nedeljama, svaki dan, svaki pojedinačni dan.  Lije kiša kao iz kabla, tako da sada živimo pod ovim vremenskim žestokim napadima, za koje sam siguran da će pokazati svoje prave namere, dok su poljski putevi pokriveni sa vodom, isprani i puni rupa i svega ostalog. Prilično je kasno ove godine, naravno, da se putevi poprave, putevi koji vijugaju napred na velikim "NAFTA" (Severno-Američki Ugovor o Slobodnoj Trgovini) autoputevima 11 i 69 kroz ceo Ontario.

 
Hteo bih da podsetim ljude koji su preneli ovaj razgovor okolo medju prijateljima da posete moj sajt cuttingthroughthematrix.com za stvari koje mogu kupiti, kao što su: DVD'i, CD'i, i knjige koje nisu samo o ovom stalnom Novom Svetskom Poretku, jer uvek ima nešto novo. Svaki istorijski period je deo Novog Svetskog Poretka i oni mogu naći istoriju ovoga na mom sajtu.


Ja bih isto tako rekao da sam pročitao svu poštu koja mi je poslata i inače onu koju sam dobio preko e-pošte, i ja iskreno ne mogu odgovoriti na sve, jer ovo nije tipičan biznis koji neki ljudi možda očekuju od mene i ovlašćenih
vođa ovog pokreta protiv Novog Svetskog Poretka.  Ja nemam nikakvu financijsku podršku i potporu.  Ja isto tako nemam  tim ljudi da rade za mene i da završe sav potreban posao.  Ovo nije nešto na čemu može da se napravi profit.  Ja se ne reklamiran i zbog toga ja moram da radim druge stvari da preživim, i nikada ne mislim na stvari koje mi se ne sviđaju da radim kao, cepanje drva, koja moraju da se zaštite od kiše i sve ove druge neobične stvari.  To je razlog zašto ja ne mogu odgovoriti svakoj pojedinoj osobi koja mi piše.

 
Neki ljudi mi postavljaju toliko mnogo pitanja u pismima, ja bih morao napisati knjigu samo za njih ali naravno ja ne mogu naći vremena za taj poduhvat.  Postoji samo jedan ja, i ja zaista čitam svu poštu i tako sam upoznao puno ljudi kroz ovu korespondenciju, u stvari.  Tako ja isto znam gde su oni sa svojim užurbanim životima u ovom  našem velikom svetu.  Znam isto gde su u svojim privatnim odnosima sa drugima, i takve stvari, njihove brige, i ja svakako suosećam snjima jer svi mi prolazimo kroz neverovatne promene, zaista neverovatne promene.


Ja mislim da su i mnoge velike (krupne) zverke rekli isto to, da mi prolazimo kroz krupne promene pošto su ljudi migrirali iz sela u gradove, zbog industrijske revolucije.  Sada mi prolazimo kroz iste kulturne šokove - društvene promene, jednostavno u drugom smeru sa istim vrstama posledica, dok prelazimo u ovu sledeću fazu koja je svuda oko nas.   Svaki dan to se može videti. Neki od nas to možemo skoro da namirišemo, jer to je svuda oko nas, na maršu.


Da, ovo je zaista lep i bedan dan ovde u Ontariju, a ja počinjem da se skupljam, iz dana u dan postajem sve manji i manji i na kraju ću biti veličine patuljka, osim ako to oni ne zovu drugačije danas "vertikalno izazvan".  Možda je ovo politički ispravan termin.  U svakom slučaju, to je gde se nalazim trenutno sa svojim neznatnim životom.


Za večeras, želio bih nastaviti sa ostatkom mog poslednjeg govora koji sam dao, koji je u vezi vlasti i različitih tipova osoba koje privlači ili odbija takva vlasti.  Moramo imati na umu da smo rođeni u sistemu koji prihvatamo zdravo za gotovo kao prirodno stanje stvari jednostavno zato što je taj sistem postojao, kada smo rođeni, i u njemu smo odrasli.


Prava ili slobode koje mislimo da imamo danas, nisu uvek bili tu, i mi ih imamo, ali ih NIKAD NE KORISTIMO i to je tako sve dok neko ne dođe i oduzme nam ta prava malo po malo, i dodje do tačke gde to nemožemo više zanemarivati, i kad ljudi to primete oni imaju tendenciju da se iznenade i žale i to je sve što rade, samo se žale ili daju podršku vođi ili lideru koji ih odvede u propast.  To je standardna tehnika kroz celu istoriju.

Pre Reformacije zaista, pre srednjeg veka, i kroz ceo srednji vek, u stvari, ŽIVOT za većinu ljudi je bio rukopoložen i odredjen od strane Crkve.  Ona bi vam odredila stvarnost perioda u kojem ste živeli.  Plemstvo dole do ljudi i vrhovnih gospodara do zakupnika zemlje i do kmetova, život je bio mnogo jednostavniji i prostiji.  To nije bio lep život za većinu ljudi, naročito za one na dnu gomile, ali oni nisu postavljali pitanja koja mi imamo danas, kompleksnost pitanja o tome šta je smisao života, svrha života.


Njihova cela stvarnost je poistekla iz učenja koja su im data od Katoličke crkve u to vreme. Vi niste morali razmišljati o stvarima, jer svi odgovori su vam dati.  Vi niste imali naučna objašnjenje za sve.  Sve je bilo Božja volja.  Bog je imao hijerarhiju na nebu a hijerarhija ovdje na zemlji je odražavala onu na nebu.  To je bila nebeska i zemaljska hijerarhija.  To je razlog zašto su oni uvek koristili zodijak i zvezde i ezoterične grupe da bi objasnili sve ovo.  Ovo je uvek bilo razumljivo od Katoličke crkve na vrhu, i od onih na vrhu koji su znali pravu istinu.


Ti bi se rodio u familiji, grupi ljudi, u selu i ti bi znao šta će biti tvoje zanimanje do kraja tvoga života, još dok si bio dete.  Ti se nebi žalio. 
Čak i ako jesi, nije bilo nikoga kome bi mogao da se žališ - ti bi bio opsednut sa đavolom, i nisi se morao čuditi šta je uzrokovalo duvanje vetra ili padanje kiše i jedinu zabavu koju bi stvarno imao je bila povremena, osim za kućne zabave i narodne pesme, što je verojatno jedini istinski deo kulture koja je stvarno postojala - bila su putujuća pozorišta, i pozorišni komadi o moralnosti kako su ih zvali.  Jedine ovlašćene pozorišne predstave kroz celu Evropu za crkvu i od strane crkve i to su pod nazivom "moralne predstave," mali odlomci iz Biblije koje bi se prikazali, iznova i iznova, zaista monotono, da bi se pokazala moralna pouka za potrebe kontrole, da se ljudi pokore, i da vide moralnu pouku pokoravanja kroz odvijanje predstave.


Ista tehnika se koristi i danas kroz političku korektnost i mi dobijamo te iste ideje  plasirane danas, kroz drame i komedije, to su drevne tehnike čiji tragovi vode sve do stare Grčke, u stvari.  U srednjem veku mi nismo imali kompleksnost života koju imamo danas.  Ljudi su osećali pripadnost, bez razlike.  Ti si pripadao klasi ili društvenom poretku u kom si rođen.  Ti si imao kolektivni duh u smislu reči.  Sve je objašnjeno i tebi i grupi, onoj kojoj si pripadao i u kojoj si rođen.

 

Tek razvojem kapitalizma i prosvećenosti i svega ostalog, postepeno se srednja klasa počela rađati i sa tim je došao kraj kolektivnosti, u svakom slučaju početak kraja kolektivnosti, pošto je individualnost po prvi put postala važna.  U stvari, kroz celu istoriju ti možeš videti ovaj postepen napor da se izbegne ova kontrola nadležnih struktura od strane raznih pojedinaca koji su pokušavali oblikovati stvari da služe njihovim vlastitim senzibilitetima, njihovim ličnim obrazloženjima, kada odgovori koji su vam dati više nisu imali smisla.  Kada su postali besmisleni.  Oni ne objašnjavaju zašto i zbog čega ima nepravde, na primer, posebno kada se to događa vama.


Sa kapitalizam došlo je angažovanje za uspostavljanje individualnost i ovo je dalje naglašeno kroz protestantizam.  Stara Katolička crkva, iako kaže da smo svi rođeni kao grešnici, i dalje veruje da spas ili iskup može doći do ljudi i pojedinaca dokle god se oni povinuju i pokore grupi, i ti bi dobio svoje kolektivno pokajanje i takve vrste stvari.  To se baš tako odvijalo, ali ti bi se još uvijek ustručavao a nebi ni sanjao da napustiš svoj način života i da kreneš napred, drugim putem.  U stvari, pre uvođenja sistema kapitala, zapravo na početku uspostavljanja bankarske strukture i trgovanje robom na veliko, pre toga, za ljude u srednjem veku, raditi za profit zbog stecanja profita i gomilanje bogatstva za cilj bogatstva, to je bila strana ideja.  To bi bilo smešno za njih.  To ne bi služilo nikakvim svrhama, jer je u to vreme život bio jedina stvar koja se naglašavana.  Sam život je bio važan, bar na papiru i u zvaničnim govorima i moralnim predstavama.


Ljudi bi ponekad bili nostalgični za ono što oni vide kao jednostavniji način života, ali to stvarno je bilo fiksno kruto društvo "gde znaš svoje mesto", izraz koji je preživeo u engleskom jeziku i u engleskim školama sve do kraja 20. veka.  Jer mi ne mislimo u okviru dijalektike, mi vidimo stvari koje idu na jedan način u jednom smeru.  Mi nastojimo da vidimo efekte i posledice stvari i mi se možemo prilagoditi na ove efekte, ali mi ne analiziramo nenamerne posledice stvari;
jer s razvojem individualnosti mora da se plati cena, a cena je da budeš odvojen od grupe, od sela, od naroda, od plemena, i ova  usamljenost se ubrzala kroz vekove i sve do današnjih vremena.


Ljudi su strahovito izolovani, i izazov danas je, pored svih drugih poteškoća ili  činjenica da je sve već unapred programirano preko privatnih istraživačkih centara i velikih bogatih moćnika, problem je da li možemo da se suočimo, da izdržimo - možemo li da izdržimo ovu usamljenost?  Raspadanje na dole do individualne osobe gde svako zaista živi u njihovom malom svetu isklesanom iz drugih malih svetova, od drugih ljudi, bez stvarnog, stvarnog kontakta osim opštih kulturnih stvari kao što je rasprava o susedovom vrtu, ili tvom vrtu, ili automobilu ili tvojoj najnovijoj kupovini, ali stvarno, ljudi žude za kontaktom.


Upravo nije svako na istom stepenu razvoja da bi podneo ove promene.  Dakle oni su onda pokrenuli "Novo Doba",  pokret u 18 stoleću sa gospodjicom Blavatsky na čelu ovog pokreta, i ovo je stvar gde mora da obratite pažnju.  U čemu je prednost imati sposobnost i pravo da misliš za sebe ako to ne radiš?  I sa time, ja mislim, ako ljudi stvarno pogledaju zašto se bore i zašto se žale, koliko ovo je stvarno iz vlastitih originalnih razmišljanja a koliko je ovo programirano kroz istraživačke centre, kroz razne grupe aktivista, i kroz razne parole i natpise?  Kao što je Lenin rekao, "Oni će pobediti sa parolama".  Parole idu direktno u podsvest bez ikakvih pitanja.  Mi ih samo ponavljamo nesvesno.  Koliko stvarno, vaše vlastito razmišljanje pripada vama kao pojedincu?


Mi vidimo ponovo, da pre ovog velikog angažmana za pokret "Novo Doba" i u samom
20 stoleću mi smo mogli naći verske police sa knjigama u svakoj knjižari, u prvom redu oko hrišćanstva i o hrišćanstvu ili o nekim hrišćanima i ono šta su oni uradili, i tako dalje, i sve ovo ponovo kako bi se naglasila preovlađujuća ideja - preovlađujuća do tada, od dana Luthera, u vezi ovoga hrišćanstva, ova nova vrsta koju je predstavio Luther u 15 stoleću, koje je stvarno uvedeno koliko ja mogu videti zbog industrijske revolucije koja je upravo nadolazila.  Oni su morali stvoriti novu radnu etiku, protestantsku radnu etiku, gde samo radiš, radiš, radiš sa osmehom i to podnosiš kolektivno;  i možda, zaista možda bi mogao otkupiti i spasiti sebe u nekom smislu, sa svojim naporima ako poštuješ društveni poredak koji je bio rukopoložen i propovedan od sveštenstva.

 
Stvari se ne razvijaju same po sebi.  To je više kao kada su ljudi spremni za velike promene, ili bar neki jesu, a uvijek postoji avangarda vrlo često nepovezana.  Istraživački centri i oni koji vladaju znaju ovo i oni se pripreme za to, tako da nam oni mogu dati novu vrste rukovodjenja ili nove religije, da bi održali kontrolu nad njima, a danas vi ćete naći razne vrste religija Novog Doba u svim njihovim oblicima.  Mnogi oblici, sa različitim imenima, ali to je sve isto.  To je sve ista religija, ista struktura piramide, izložena u svakoj većoj prodavnici knjiga.  Gomila i gomila knjiga upravo štampane i izbačene poput kobasica iz automatskih mašina, o svemu što se možete setiti, da bi vas sprečili da razmišljate za sebe, i naravno, oni ubace u to malo istine, ali većina toga je obrtanje istine tako da vam zavrte glavu sve dok ne dobijete vrtoglavicu u glavi, i ti počneš da razmišljaš upravo onako kako oni žele da ti misliš, jer ovo su ovlašćene knjige i za cene za koje se neke od njih prodaju vi možete reći da one imaju podršku krupnih zverki.  Naravno, mi znamo da fondacije kao što je Rockefeller, podržavaju mnoge, mnoge pisce i izdavače, i druge fondacije to čine takodje, kako bi bili sigurni da sva ona mišljenja koja oni izražavaju budu prevladjujuća mišljenja u društvu.


Sve što se događa danas je pripremljeno i predvidjeno od prvih Istraživačkih centara pre više od 100 godina, pre 150 godina, i oni su znali sve u to vreme, jer su razumeli ljudske psihe i motivacije - jer oni poseduju cele arhive, a ne samo javne biblioteke.  Oni imaju orginalne radove.  Oni poseduju celu istinu, istorije naroda, i formule kako da kontrolišu narod, i oni su znali da ćemo doći do faze kada će borba za individualnost doći do određenog vrha.  Takođe, oni znaju da neće svako da prihvati ove neočekivane posledice kao što sam naveo, i usamljenost koja dolazi sa tim, i oni su znali, ovo mnogi ne mogu podneti. To su mase ljudi, mase ljudi i žena koji žele odredjeni poredak stvari, poredak koji im daje odgovore, koji nemoraju čak da imaju nekog racionalnog smisla, sve dok  svi drugi oko njih ponavljaju ove iste odgovore, oni se osećaju sigurno.


To je kako vera u stvari funkcioniše i oni su nam doneli pokret "Novo Doba" da bi držali ljude zbunjene, ali u lako kontrolisanom stanju, gde su stvari za kojim bi oni jurili zbog njihove motivacije, ovaj podsvesti nagon za individualnost, i zbog neželjenih posledica, i nemogućnosti da podnesu samoću  koje dolazi sa tim, oni bi bili vođeni u stanja da provode svoje vreme, u religiji koja ne bi mogla ugroziti vlast.  Dakle, kada svi jure svoju karmu - sudbinu, i pokušavaju da poboljšaju svoju sudbinu, i troše njihov novac i prisustvuju raznim kursevima i drugim stvarima, oni nisu smetnja i pretnja, pogotovo kada se uče da ništa nije stvarno, zaista.  To je zaista divno, zar ne.  To je fantastičan potez od ovih igrača šaha i to funkcioniše sasvim lepo, veoma lepo, svećinom ljudi.

 

Većina ljudi, kao što sam rekao, ne može shvatiti  stvarnost.  Oni ne proučavaju knjige intelektualno duboko i promišljeno da pronadju originalnu istoriju, uzroke i posledice kroz celu prošlost.  Oni bi radije da im Hollywood kroz filmove ili dokumentarne drame prikaže stvarnost -ali ne zaboravite, drama znači fikcija.  To je fiktivana predstava nečega, i to je, gde ljudi dobijaju dozu stvarnosti iz njihove prošlosti.  I ta stvarnost je uvek iskrivljena na jedan ili drugi način, i što se uvek razumelo u sociologiji je da kada ljudi postanu nostalgični prema prošlost, onda se njihova kultura bliži propasti.  To je razlog zašto su nam oni dali "Anne of Green Gables" film i druge fantazije iz naše prošlosti koji je zapravo uživao samo vrlo mali broj ljudi.  Većina ljudi je živela u jadu i bedi.


Postoji nagon i želja u ljudima koja se ispoljava, kada ne mogu podneti individualnost.   Snaga ovih nagona toliko je jaka da nastojimo da se prilagodimo, tako da opasnost postoji da se pridružimo nekim masovnim pokretima, i armijama ljudi.  To je vrsta ljudi koji daju sve svoje tim pokretima, čak i njihov život.  Oni se povinuju i predaju.  Oni žude da se povinuju vlastima, da budu deo strukture vlasti u njihovom kapacitetu, ali to povinovanje vlastima, ta Sado-mazohistička tendencija se ispoljava, a razlog zbog kojeg možete imati sadizam i mazohizam zajedno je da sadista i oni koji žude za vlasti žele da dominiraju drugima.  Jedino što poštuju je moć, vlast samu za sebe, i tako da je njihov vodja jedini koga će oni poštovati i gotovo balaviti po sebi u stvari, i oni vole da se žrtvuju za njihovu ideologiju.  Njihov cilj uvek izgleda pravedan, jer taj cilj se direktno upućuje njima od njihovog vođe, njihov Mesija, njihov
führer (vodja u Nemačkom jeziku), njihov Lenjin, šta god to predstavlja.  To ima smisla za njih.  Ovo nastoji verbalizovati unutrašnje misli.  Ovo obećava da će ukloniti njihov strah.  Ovo daje povoda njihovom cilju, tako da ta ista osoba koja obožava strukture moći i želi da se pokori tome, jer želi da se povinuje i služi, oni su isto tako mazohisti.  Mi nalazimo u ovim velikim pokretima kao što su Sovjetska era i Nacistička era, koja opet, setite se, oba su bili oblici socijalizma.  Imali smo Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika i reč (Nazi) - "Nacista" dolazi od socijalnog pokreta takodje, kao - Nacionalni Socijalizam.


Zanimljivo je, da George Orwell u svojoj noveli "1984" nazvao je određenu zemlju boravišta za Winstona, "Ingsoc", koji je akronim ili igra reči za socijalizam u Engleskoj ili Engleski socijalizam.  Velike revolucije, masovne revolucije trebaju mase sledbenika, i uvek mora postojati dobar razlog za njih da se ujedine, tako da im to posluži da sruše sve ono što oni žele da sruše i to je uvek bio slučaj.  Vrlo pametne vođe i oligarhija razumeju ovaj proces i tako ako će biti revolucije bolje je da oni postave svoje ljude da to  vode.  Na ovaj način oni mogu kontrolisati ishod toga.


Oni uvek kažu prave stvari, ono što želite da čujete.  Narod veruje da je vođa taj koji vam je dat, jer on je jedan od njih implicitno, jer on koristi terminologiju plemena ili super-plemena: zastave, simbole, izraze iz nacionalne himne.  Danas, to je Hollywood u stvari.   Uz pomoć mase vrlo pametni ljudi postignu svoje ciljeve.  Čak i u takozvanoj demokratiji, mi uvek biramo ljude koji kažu prave stvari, ono što želimo da čujemo.  To je razlog zašto oni dobiju na izborima.  Oni kažu sve prave stvari, ali na taj način možete dobiti tiranina ili diktatora, isto kao i obaranje prethodnog sistema.  To u stvari nije važno kako oni dodju na vlast.  Oni se služe svim  mogućim sredstvima.  Takav je Komunistički sistem da se udje u politiku i dohvati vlasti na bilo koji mogući način, a i golo laganje nije bilo previše teško za političare jer to je tradicija svakako.

 
Međutim, kada dobijete pravog diktatorskog tipa na vlast, morate razumeti psihologiju te osobe ili grupe, kliku oko njih.  Oni vole uslove koji ograničavaju ljudsku slobodu i vole da govore o veri i sudbini.  Oni su fatalisti do neke mere.  Da ta osoba koja vam daje govore o sudbini morate razumeti da njegova definicija će biti drugačija od vaše.  Vojnici su tradicionalno poput fudbalskih timova.  Nakon igre, ako ih slušate, oni kažu "Mi ćemo biti bolji sledeći put.  Meni je samo drago da sam mogao služiti sa ostalima, sa mojim timom, mojim navijačima i mi, mi ćemo biti bolji sledeći put", i bla...bla...bla...bla.


To je isto s vojnicima kada se intervjuišu, "Dakle,  mi smo obavili dobar posao i nadamo se da ćemo biti bolji sledeći put, i mi imamo neke stvari koje treba da rešimo, ali mi smo na pravom putu.  Upravo sada."  To je sudbina onoga koji se povinuje višoj sili.  Moć za njega je fizička snaga utelovljena od strane nekoga ko se šeta okolo kao njegov pretpostavljeni.  On obožava superiornost.  On se povinuje tome, sadizam / mazohizam zajedno.  Sitni trgovac, čak je isti, i njegovo bogatstvo će da raste i pada s onim šta će on zvati "ekonomski zakoni".  On će da to zove sudbina, vidiš, "Pa šta da radiš?  "Takva je ekonomija", i tako da za njega mi imamo krizu i prosperitet, koji nisu stvarno, društvena pojava uopšte, koje će biti promenjeni ljudskim delovanjem, ali to je viša sila izraz kome treba da se povinujete.  To je način kako stvari stoje .


Diktator koji upravlja zemljom će reći da su ratovi izraz sudbine.  To je sudbina čoveka da ratuje i oni će vam reći takodje, to je sasvim prirodno, kao što vidite, to je prirodno da deo čovečanstva mora vladati drugima.  Oni će vam reći da patnja i beda popreko  planete se ne može promeniti.  To je samo način kako stvari stoje.  To je sudbina kao što vidite.  Bogalji se radjaju po svetu- puno onih iz pokreta "Novog Doba" vole reći: "Pa, oni su izabrali da budu takvi.  To je njihova sudbina."  To je izvrstan način racionalizacije.


Možete isto tako naći da oni u kontroli u nekom smislu obožavaju prošlost, bar tu prošlost iz njihove mašte.  Oni će vam reći i davati govori o tome šta je bilo pre, i reći da će biti večno, i da radite za nešto što nije postojalo pre,  je pravo ludilo.  On ne može zamisliti ništa izvan onoga što je postojalo pre.  U nekom smislu to je religija za njih, takodje, fatalizam; i ako oni ne mogu ostvariti svoje ciljeve oni će vam reći, kao što je Adolph Hitler činio, da ako je Njemačka poražena bolje je da svi zajedno nestanu jer to će pokazati, - i ja mislim da je on govori o Darvinovoj teoriji o evoluciji, da oni jednostavno nisu sposobni za opstanak, da osvajaju i vladaju.

 
Sovjetski sistem nije bio mnogo drugačiji.  Oni su imali mase da ih podrže.  Mala elitna grupa im je obećala jednakost, kao što znate, jednakost u bedi, oni su postali neverovatno autoritativan sistem, i nakon što su preuzeli vlast, nisu tolerisali bilo kakva mišljenje izvan partijske linije.  Stvorili su profesionalnu vojsku i postali isto ono protiv čega su se navodno borili, što je ponavljanje istorije kroz vojnu moć, i snagu;  i pod okriljem Sovjetizma u Moskvi, oni su ovo videli kao još jednu vojnu imperiju, u stvari, kao što je to uvek bilo u istoriji.


Mi uvek možemo gledati u istoriju kako bi naučili neke lekcije ako smo voljni naučiti te lekcije.  Lideri su nam namešteni, i mi smo videli one koji su izabrani na izborima takodje, kako uleću u napade besa.  Lideri koji su nam namešteni u borbi protiv novog svetskog poretka, da su oni iskreni i istinski oni nebi uletali u napade besa, jer postoji razlika u efektu između strastvenog govora i napada besa.  Bes ispoljava ogroman strah kod slušaoca što oni lako opaze i osećaju da to dolazi od njihovog ugnjetača i to je kao da si oficir.  Kada oficir izgubi kontrolu, onda oni koji slede oni su psihički poraženi upravo tamo i tada.

 

Adolph Hitler je uobičavao da ispoljava ogromne napade besa.  Oni koji su služili Lenjina i Staljina također su bili poznati po svojim napadima besa nad svojim podčinjenima i podredjenima, osobito kada dožive element poraza u oblastima određene sfere.  To se nije tolerisalo. Mišljenja nisu tolerisana izvan partijske linije.  Tada nije postojao izraz kao: žao mi je, nisam mogao sasvim da ispunim ovu kvotu ili gde god bi se to desilo.  Stoga u diktatorskom karakteru sistema postoji odredjena vrsta sadizma koja se manifestuje, koji je očigledan samo sadistima samima, sa igrama koje igraju sa njihovim podčinjenima, oni koji su ispod njih, i oni su svakako svesni da se ljudi generalno povinuju kada se nađu i osećaju napadnuti, posebno napadi puni gneva a koji se  sasvim ne mogu razumeti.  Oni imaju tendenciju da se povinuju osobi koja ih napada.  Ovo je stari, veoma stari trik ili taktika.  Vi ćete ovo videti u mnogim brakovima u stvari, i to služi jako dobro siledžijama.


Ono biće koje je zlostavljeno će obično da se izvine i ponizi jer ne mogu zamisliti takav izliv besa bez uzroka, a ako ustuknete jednom, sadista, agresor, autoritativna figura, će gurati dalje i dalje sledeći put, sve dok se ne stvori beskrajan ciklus, i sve se obrće u ciklusima.

 
Nedavno sam dobio pismo od nekoga ko prati moj sajt koji je rekao da se uglavnom slaže sa svim o čemu se govori, ali u zadnje vreme nisu bili tako zadovoljni mojim komentarima o ratu protiv Arapa; a ta osoba koja očito ne misli za sebe, jer oni koriste parole koje su plasirane za njih, izneo je činjenicu da žene moraju nositi velove ili
feredže  i tako dalje, i to je uvredilo ovu osobu koja mi je pisala.  Oni su bili uvređeni činjenicom da je žene moraju nositi velove, i tako dalje, i ovo je naravno politički ispravan govor koji čujemo sve više - "dakle ja sam uvređen ovim.  To me vređa", vidite - što je izneto od Singera i drugih psihologa.  To je način i sistem za motivacijske promene u ljudima. Modifikacija Ponašanja, i ljudi se stalno modifikuju, ali oni to ne znaju.  Oni samo ponavljaju ono što im je dato.


Pa, ako te tvoje oko vređa, jer oni nose velove, iskopaj ga.  Na taj način će biti daleko manje krvi proliveno negde, koje će biti tvoje, nego što će se proliti iz celog Bliskog istoka.  To je moj jednostavan odgovor na to.  To ne znači biti neoseiljiv ili tvrd.  Vi nemožete da idete i koljete ljude, jer oni neće da se ponašaju u skladu s vašim željama - na tvoj način da moraju da se ponašaju, oblače, reaguju ili bilo što drugo.  Mi smo u neredu, u sadašnjoj fazi ili situaciji zbog ubijanja ljudi jer su različiti, a razlike na duge staze će se razrešiti, pošto se individualnost eventualno ispoljava, kako vreme prolazi, kao što se već dešava stolećima.  To je samo nakaza koja voli dominaciju koja bi mogla eventualno koristiti ovaj izgovor da opravda rat protiv drugih ljudi i ova osoba koja mi je pisala je takođe spomenula paljenje zastave i kako su Arapi to uživali.


Dakle, CNN i sve velike medijske kuće su konačno priznale da one scene koje su pokazali posle 9/11- i odmah nakon 9/11- su bile preuzete iz prethodnih godina u vezi nekih drugih incidenata.  Za nekoga ko samo gleda TV, ono šta vidi on veruje, i ja ne mogu trošiti vreme na vas i vaše obrazovanje, jer ne želite da mislite za sebe.  Sviđa ti se plasiranje ideja direktno u tvoju glavu.  Želite da svi budu isti kao i vi ali još uvek niste došli do saznanja da ste vi kombinacija i mešavina raznih parola što je sastavljena i  plasirana od drugih.  Vi niste nikakav individualac.  A ovo je vaša omiljena pesma.

 

"I Wanna Be Like You"   ("Ja želim da budem kao ti")                                                   By Louis Prima

 

Now I’m the king of the swingers

Oh, the jungel VIP

I’ve reached the top and had to stop

And that’s what’s botherin’ me

 

I wanna be a man, mancub

And stroll right into town

And be just like the other men

I’m tired of monkeyin’ around!

 

Oh oobee doo

I wanna be like you

I wanna walk like you

Talk like you, too

You’ll see it’s true

 

An ape like me
Can learn to be human too
Now don't try to kid me,                                                  mancub
I made a deal with you
What I desire is man's red fire
To make my dream come true
Now give me the secret, mancub

 

Clue me what to do
Give me the power of man's red flower
So I can be like you                                                  

Oh, oobee doo
I wanna be like you
I wanna talk like you
Walk like you, too
You'll see it's true                                                                  

An ape like me
Can learn to be human too
Can learn to be human too

 

I sada ja sam kralj raspusnika

Oh, zakon u džungli

Dostigao sam vrh i morao sam da stanem,                 I sada mi to smeta

 

Ja želim da budem čovek, novajlija

I da se ušetam u grad

I da budem baš kao drugi ljudi

Umoran sam od ove igre

 

Oh oobee doo

Ja želim da budem kao ti

Ja želim da hodam kao ti

Govorim kao ti, takodje

Videćeš da je to tako

 

Majmun kao ja

Može da nauči da bude čovek zaista

Sad nemoj da se pretvaraš

novajlijo

Mi smo se dogovorili

Šta želim je čovek usijane vatre

Da mi ispuni san

Reci mi tvoju tajnu, novajlijo

 

Pokaži mi šta da radim

Daj mi moć čoveka blistavog cveta

Da mogu da budem kao ti

 

Oh oobee doo

Ja želim da budem kao ti

Ja želim da govorim kao ti

Hodam kao ti, zaista

Vidićeš da je to tako

 

Majmun kao ja

Može da nauči da bude čovek, zaista

Može da nauči da bude čovek, zaista

 

 

 

Alan:  Ta osoba takođe je spomenula, kao što sam rekao, spaljivanje - zašto ne ići za svakim ko je ikada spalio zastavu u istoriji?  To je anti-autoritativno.  To je nepatriotski. To je tako smešno znate da osoba poput mene čuje ove komentare, jer to je kao kad pećinski čovek govori o svojoj lobanji zaglavljenoj ispred svoje pećine, kada  su u pitanju zastave i plemenski simboli.  Simboli koje oni na vlasti poseduju su stavljene direktno u tvoj um, tvoj mozak.  Vi niste izmislili te simbole.  Ezoterične grupe znaju sasvim dobro što ovo stvarno znači i to nema nikakve veze sa onim što javnost misli.  Kako je to tužno. Mnogo tužno je da živimo u dobu gde ljudi imaju sposobnost da misle za sebe, ali to je suviše veliki teret za njih.  Oni bi radije da ovo mediji čine to umesto njih i vode ih kroz baštenski puteljak, gde god da vodi, gde god se završi; a oni će racionalizovati kao i sve druge nakaze željne dominacije, sve što uobičajeno čine.  Svaki užas koji počine mogu uvek racionalizovati, sami sebi, vi vidite; jer za laika koji sluša i ovo posmatra, iracionalnost ovoga je sasvim jasna.  Samo nakaza željna dominacije nastoji racionalizovati nemoguće.


Psihopati čine to veoma dobro.  Psihopate i masovne ubice vole se hvaliti o tome kako su to učinili kada se jednom uhvate.  Jednom kada shvate da su zaista uhvaćeni oni se stvarno vole hvaliti kako su pametni i oni mogu racionalizovati svaki deo njihovog zločina javnosti, koja je generalno fascinirana ovom vrstom stvari, i da ponovim, ako ste nezavisan mislilac, možete videti da su oni gotovo nadareni da racionalizuju sve što čine.   Zaista, sve što čine.


Razlog što se predstave užasa pokazuju i reproduciraju i postaju sve više i više užasnije, kako vreme prolazi, to je zbog takozvanog problema - koji je individualist nasuprot mase - mase koje, mnoge od njih, ne žele individualnost.  Oni žele uvek isto.  Sve isto, ujednačenost kroz celo njihovo postojanje i svi koji su različiti, od njih se oni plaše.  To ugrožava njihovu sigurnost, njihov osećaj sigurnosti.  Oni će prezirati te osobe i pokušati da ih eliminišu ako je moguće, a ako ne, oni će zahtevati od vlasti da to učine za njih, "mora da postoji zakon u vezi toga", vidite, i to je razlog zašto smo na putu prema stvaranju više i više užasa, kako vreme prolazi, i ljudi postaju gotovo imuni na to sada.   Oni ne mogu razlikovati stvarnost od iluzije.  Ima toliko raznih vodiča ispred njih, koji ih vode i zavode, i skreću ih prema baštenskom puteljku, kao što sam rekao.  Oni  imaju svoje heroje iz ove fizičke stvarnosti.  Imaju svoje heroje iz "Novog Doba" carstva, koje se ozbiljno financira.  Možete zaključiti prema njihovim sajtovima da to nije neka mala i neznatna osoba koja sedi tamo, ništa više nego što je H.G. Wells sedio uz pisaću mašinu u njegovo vreme.  H.G. Wells je imao celi blok sa uredima i upravom za sebe i mase osoblja koji su radili na isporuci njegove propagande javnosti i pod maskom takozvane fikcije( književna proza), iako većina njegovih knjiga nije bila fikcija(književna proza).

 
Međutim, ljudi ne umeju da prave razliku.  Oni ne postavljaju očigledna pitanja a vole da prate superzvezde.  Oni ne pitajte kako su oni postali superzvezde.  Vi ne možete postati superzvezda, ovih dana i doba, osim ako niste stvoreni od drugih, od profesionalaca, a oni dobiju odobrenje ili znak od onih iznad njih da bi ova osoba ili ona osoba postala pokrovitelj  ili superstar.  To je tako uvek bilo za mnogo, kroz mnoga vremena.  Ti si potpomognut da dodješ do vrha a ljudi slede zvezde.  Ljudi obožavaju superzvezde, jer su nam isprali mozak u ovom sistemu da je uspeh, na bilo koji način da se postigne, sve što je bitno.  Nije važno kako si to postigao.  Samo guraj napred.  Dakle neko ko je poznat i čije lice se pojavljuje preko cele planete i kome otvaraju vrata, mi o njima mislimo da sigurno moraju imati talenta i veštinu da uspeju tako sami, i to je tako daleko od istine, u ovom danjašnjem vremenu.  To se jednostavno ne događa u bilo kojoj sferi, ma šta da mislite.

 

Mnogi ljudi mi kažu: Zašto ne držiš predavanja svaki dan?  Zašto ne daješ govore svakodnevno, u javnosti?  Pa ja ću ti reći zašto; ja nemam osoblje da mi pomogne uraditi bilo šta, da li da je u pitaju cepanje drva ili popravka nečega ili bilo šta u vezi opstanka.   Ja bih trebao osoblje za to, jer svi ostali od njih imaju osoblje.  Ja nemam dovoljno sredstava i finansija ili nešto sa strane takodje, da bih ovo mogao činiti svakog pojedinog dana u nedelji i zato što ne donosim popularne novosti - ja bih mogao slati popularne poruke i reći da mi možemo povratiti zemlje koje smo izgubili, ali to bi bila velika laž, jer mi ih nikada nismo imali, na prvom mestu.  Nikada nismo bili u kontroli nad našim zemljama.

 
Čuo sam kako ljudi kažu da možemo povratiti ponovo Ameriku.  Dakle, o kome periodu istorije govorimo?  Ko je to imao pod kontrolom tada?  Kako su ljudi živeli tada?  I kako možeš nešto dobiti natrag kada se vaš ceo sistem zasniva  na ekonomiji gde se sva proizvodnja danas, nalazi izvan zemlje?  To je namešteno na taj način, da tako bude.  Ne možete spasiti nešto što nikada nije bilo vaše. Šta možete učiniti je da usmerite promene sa postojećeg smera u sasvim drugom pravcu izvan kontrole postojeće elite.

 
Aldous Huxley je sam rekao da postoji dominantna manjina i mislim da će uvek biti.  On nikada nije sumnjao u tu činjenicu.  On bi to trebao znati jer on je pripadao manjem poredku ovih elitnih familija.  On je još uvek bio jedan od njih.  Znao je pravu istoriju.   On nikada nije spominjao politiku jer je bio svestan da je politika nevažna za sudbinu sveta.  To je samo predstava za javnost.


Svaka politički premijer ili predsednik je imenovan na to mesto i njemu je dato odobrenje ili mig mnogo pre, mnogo pre nego što je javnost čak i čula njihova imena.  Oni su pripremani kroz ceo njihov život za odredjene pozicije.


SAVETNICI su važniji od predsednika.  Oni rade za pravog gazdu.  Oni znaju dnevni red za ceo svet.  Savetnici su u ortaštvu sa savetnicima preko cele planete.  Ako primetite, svi oni savetuju njihove premijere ili predsednike da rade iste stvari i potpisuju iste stvari u isto vreme.  Oni su sive boje ljudi - jer rade između fizičke stvarnosti, one koju mi vidimo i tamne ili zlokobne strane, možete reći, one koja nije vidljiva za javnost, gde leži prava vlasti.


Dominantna manjina i njihovi potomci kroz vekove VODE ceo SISTEM, Zasnovan na Čemu?   ZASNOVAN NA NOVCU.  Nešto što svi na planeti koriste, i zato što je na raspolaganju, mi smatramo da je to normalno, iako niko od nas ne može reći ko i zašto, bankarske familije, veliki međunarodni bankari, imaju pravo da odlučuju šta je novac.  Da li je potrebno i da koristimo novac na prvom mestu?  Šta je novac, osim ideje?  A ako nema novca, da li postoji bilo koji drugi način života?

 

Elita je već to shvatila jer sledeća faza  kroz koju moramo proći je elektronsko bankarstvo i kupovine, tako da neće biti drugih oblika novca osim elektronski Blips na kartici i na ekranu.  Sve će se pratiti i dokumentovati, ali to je samo deolimično istina  jer oni su čak razradili plan da nakon toga, kada se i ovo završi, u novom društvu, Huxlian svetu, koji će eventualno doći u stvarnost, svako će da se radja i verovatno "za posebne namene odgaja".


ID nije samo vaša lična identifikacija.  ID je "inteligentni dizajn", vidite.  Oni žele da vas inteligentno-oblikuju za svoju svrhu i da služite državi.  Nećete trebati novac.  Ti verovatno nećeš imati sposobnost da zamisliš ili čak raspravljaš šta je novac, jer vi ćete biti više kao efikasan robot nego osoba.  To je gde će ovo na kraju ići.


Bezgotovinski sistem je u delimičnoj meri, samo odskočna daska prema tome.  Sve što se događa je odskočna daska za sledeći fazu, a mi se prilagodimo jer smo veoma prilagodljiva stvorenja na ovoj planeti i svako dete koje je rođeno u sledećoj fazi misli da je to normalno, jer to je sve tako postojalo na taj način.


Tu su i deda i baka koji sada žive, čak se i ne slušaju kad govore o životu na selu, gde su morali razbijati kroz led da se dokuče vode po zimi i to je bilo normalno.  Takva stvar je apsurdna detetu danas.  Samo treptaj oka u smislu vremena, zaista, a takva razlika između njih, ali to je apsurdno u dobu kad samo obrneš prekidač i imaš grejanje, svetlo i sve ostalo.


Vi plaćate za to, Vi vidite, i to vas drži u sistemu jer MORATE zaraditi novac da platite za to.


A ti postaješ više nego ikada zavisan-međuzavisan od sistema -  do te mere kada izgubiš svu samostalnost u bilo kojoj sferi života svakako, niti imaš bilo kakvo vlasništvo nad ničemu. Nešto što je tabu u svim autoritativnim diktatima socijalizma i kapitalizma, uzgred, jer kapitalizam gradi socijalizam. Uvek je to činio, od samog početka.


Isto tako ja sam nastojao da poučim dosta, dosta ljudi tokom godina na različitim stepenima razumevanja sve ovo, ali ja samo mogu učiti one koji su u stanju prihvatiti i razumeti istine na višem nivou.  Oni koji ne mogu razumeti istine na višem nivou imaju tendenciju da se strašno uvrede i oni se okrenu protiv učitelja ali to nije moja krivica da ne možete razumeti.  To je izbor koji ste zapravo sami napravili u sebi.  Ali oni ne čuju šta govorite.  Njihova pohlepa za idole zaslepila ih je tako da ne vide ovu zlatnu prašinu koju ste raspršili  ispred njih iz prošlosti.  Oni su nesvestni dragocenog kamenja i dragulja a to nije moja krivica jer takve ljude ne možete podići na viši nivo, ne možete ih uputiti u dublje istine, a osim toga, ne može svako ovo podneti, jer većina vesti nisu dobre vesti, ali morate razumeti loše da se uzdignete izvan toga.  Morate proći kroz tamu da vidite svetlo.  To je uvek tako bilo.  Tako je uvek bilo.


Oni koji mogu samo dostići odredjeni nivo nisu spremni za ovo, a možda nikada i neće biti spremni.  Oni su više kompozitne ličnosti: nego što su njihov karakter, njihova obuka, njihova kultura, njihova indoktrinacija i njihov poseban tip ličnosti.  Oni nisu istinska slobodna individualna osoba i vi ne možete naučiti svakoga krajnju istinu.  Oni to ne mogu podneti.


Ako bih blagoslovio i reklamirao hrišćanstvo, ja bih bio na mnogim radio stanicama kao što sam siguran da slušaoci znaju.  To je tako sve dok oni ne saznaju da govorim o određenim aspektima religije, da ne dobijem pozive koji dolaze.  To je da se očekuje.   Potrebna je hrabra osoba, i poštena osoba, da izadje izvan svojih okvira i kaže, zaista, on je u pravu, u vezi ovoga, i u vezi onoga, pa ću da ga ponovo pozovem, ali nema mnogo takvih okolo.


Ostali bi me pozvali  na emisije "Novo Doba" jer oni stvarno cvetaju upravo sada.  Oni dobijaju ogromne reklame - to je kontrola uma  danas, na putu u blisku budućnost, a oni već imaju svoje vodje pripremljene, i predstavljene, u javnosti za ljude da ih
slede s  uobičajenim fatalističkim idejama koje ih prate.  Nakaze dominacije sa fatalizmom: "To je u kartama.  To je u zvezdama.  To je napisan ovde.  To je napisao tamo.  Ne možeš ništa promeniti.  To je sudbina," kao što vidiš, i oni su već posnati javnosti i promovisani do besvesti.  Ako bih ja bio malo sensitiviji prema njima, ja bih bio pozvan na njihove najveće programe i emisije, kao što sam siguran da su neki od mojih slušaoca to već shvatili.


Pa ipak, ja nastojim i govorim istinu kao što sam to doživljavam i ja kažem loše vesti, tamnu stranu ljudskih bića, stvari koje vas ne čine da se osećate suviše ugodno, ali svako na ovom svetu je ono što ja zovem "schmeeple".  To je kombinacija ovih tri reči - Šmak, Ovca i Ljudi.  Svi su prevareni.  Svako ko je rođen je prevaren u ovu egzistenciju od samog početka sa nekim vrlo lukavim tehnikama masovno plasirane sa samog vrha, prema roditeljima takodje.  Potrebna je ogromna moć volje svakog pojedinca, ogromna istraga skoro do lomljenja srca, gladovnje za istinom, da ih dovedete do kraja.  Većina ljudi nemaju tu volju.  Neki su rođeni na taj način.  Za druge će se to dogoditi kasnije u životu, ali glad se pojavi nad njima, a neko ko je gladan možete odmah reći, jer oni će više slušati nego govoriti.  Neko ko govori  zaista, vam samo govori ono što već veruju.   Oni pokušavaju usmeriti vaše odgovore u određenom pravcu koji će ih učiniti udobnijim.   To nije neko ko je zaista u potrazi za istinom.  Oni traže nešto što ih čini udobnijim u stanju u kojem se već nalaze.


Kad se društvo upravlja prema razdoblju velikih promena, a uvek postoji ogromna zbunjenost.  Postoji bes.  Postoji isto tako mnogo pogrešnog upućivanja gneva, jer nama je ustvari, rečeno o čemu da se razbesnimo.


HG Wells je sam rekao, "mnogi ljudi će poginuti boreći se protiv novog svetskog poredka, ali oni nikad neće znati da oni pokušavaju spasiti nešto što nikada nije bilo njihovo."  Velike zverke ažuriranju njihov sistem.  Promene su u toku.  Bile su celog vašeg života.  Mediji jednostavno ne pričaju stalno o tome.  Oni vas preusmere na trivijalnost.  Oni vam govore što je važno za vas.  Promene, kao što sam rekao, su na putu.  Mi upravo prolazimo kroz njih.  To je više stvar odluke da li mogu biti sprečeni u pravcu u kojem se ide, i možda po prvi put zapravo mi možemo skrenuti vozilo u drugom smeru?  To je ono što je stvarno važno upravo sada.


PROMENE su uvek postojale.  Promene su uvek bila usmeravane, planirane i upravljane od strane "upravljača", kako ih zovu u visokim društvima.  Mi moramo preuzeti kormilo od njih i usmeriti to u drugom pravcu, i zaista borba je između onih koji žele jednolikost, standardizaciju, i povremene individualne osobe tu i tamo.  Mi znamo da oni koji žele jednolikost, uvek na kraju podlegnu sledećem delu sistema kojem su se u početku suprostavljali.  Promene su ovde.  Peva se o njima od 1960-ih, a vi zviždućete melodije, te pevuškate reči, ali ništa ne čujete.

"Changes"    ("Promene")                                                                                                    By David Bowie

 

I still don’t know what I was waiting form                and my time was running wild

A million dead-end street

Everytime I Thought I’d got it made

It seemed the taste was not so sweet

So I tunded myself to face me

But I never caught a glimpse

Of how the others must see the faker
I'm much too fast to take that test


Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Don't want to be a richer man

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Just gonna have to be a different man
Time may change me
But I can't trace time

 

I watch the ripples change their size
But never leave the stream
Of warm impermanence and
So the days float through my eyes
But still the days seem the same
And these children that you spit on
As they try to change their worlds
Are immune to your consultations
They're quite aware of what they're going through

 

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)

Ch-ch-Changes
Don't tell them to grow up and out of it


Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Where's your shame
You've left us up to our necks in it
Time may change me
But you can't trace time

Strange fascination, fascinating me
Changes are taking the pace I'm going through

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)

Ch-ch-Changes
Oh, look out you rock 'n rollers


Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes

Pretty soon now you're gonna get older
Time may change me
But I can't trace time


I said that time may change me
But I can't trace time

 

Još uvek neznam šta sam čekao                                 dok je vreme divljalo

Milion izgubljenih ulica

Svaki put kad pomislim da sam uspeo   

Ukus mi se nije svidjao

I tako okrenuo sam glavu da vidim sebe

Ali nisam uspeo da zapazim

Kako drugi, vide varalicu

Suviše sam brz da se testiram

 

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

Ali ne želim da ispadnem smešan

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

Samo moram da se promenim

Vreme bi moglo da mi pomogne

Ali je teško naći vremena

 

Dok gledam talase kako se menjaju

oni nikako ne napuštaju tok

Tople prolaznosti

I tako dani plove kroz moje oči

I oni uvek izgledaju isti

I ova deca na koju pljuješ

Dok pokušavaju da promene njihov prestiž

Su imuni na tvoje pridike

jer znaju šta im se dešava

 

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

Ne govori mi da se uozbiljim i da dodjem sebi

 

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

Zar se ne stidiš

Ostavio si nas zaglavljene u blato

Vreme bi moglo da mi pomogne

Ali ti nemožeš naći vremena

 

Čudna fascinantnost, opčinila me

Promene hvataju korak sa mnom

 

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

O, Pazite vi rokeri

 

Pr-Pr-Pr-Promene

(okreni se i suoči se sa teškoćama)

Pr-Pr-Promene

Uskoro ćes da ostariš

Vreme bi moglo da mi pomogne

Ali je teško naći vremena

 

Rekao sam da bi vreme moglo da mi pomogne

Ali je teško naći vremena