ALAN WATT - Kratka Izjava


"PSIHODINAMIKA SADO-MAZOHIZMA                                    (i  Naučno Društvena Manipulacija od Vladajuće Manjine)"

Oktobar 25, 2006 – Drugi Deo


Dijalog Zaštićen Autorskim Pravom - Alan Watt - Oktobar 25, 2006 (izuzimaju Muziku i Književne Izreke)

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

"I’ll Be Watching You"   ("Stalno te Motrim")                   
By The Police                                                


Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I’ll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play
Every night you stay
I’ll be watching you

Oh, can't you see
You belong to me
Now my poor heart aches
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I’ll be watching you

 

Svaki uzdah koji uzimaš           

I svaki potez koji napraviš

Svako obećanje koje zaboraviš

Svaki korak koji preuzmeš   

Stalno te motrim

 

Svaki pojedini dan

I svaku reć koju progovoriš

Svaku igru koju zaigraš

Svaku noć koju boraviš

 Stalno te motrim

 

Oh, zar ne vidiš

Ti  pripadaš meni

Jer  moje srce umire

Sa svakim korakom koji uzmeš

 

Svaki potez koji napraviš

Svaku zakletvu koju prelomiš

Svakim osmeh koji imitiraš

Svakim zahtevom koji podnosiš

Stalno te motrim

                                          

 

 

Alan:  Da nastavimo sa ovom pričom na sadašnje stanje i situaciju, koja je uvek ista kao i u sva druga vremena, s obzirom na uobičajenu ljudsku prirodu. Ono što je služilo u prošlosti može da služi i funkcioniše ponovo. Arhive gde je znanje sačuvano - naučno znanje i zapažanja o narodu, populaciji, polovima, grupama, sve dole kroz epohe - su na raspolaganju maloj grupi ljudi iz elite, i kada želite da javnost usvoji novo ponašanje, da promene svoju modu nošenja, da promene svoje poglede i stavove, da promene bilo šta, formula već postoji za to, u njihovoj arhivi. Vi morate prvo saznati kako ovo uvesti ili izneti, kako objasniti ovu ideju, i vi će te čak znati kroz neprekidna studija, repeticiju, i empirijske dokaze, da će ovo morati funkcionisati, i koliko će vremena trebati da se ovo prihvati ili usvoji od strane javnosti.

 

Veoma mali broj ljudi danas i u ovom dobu  - vrlo, vrlo mali broj su zapravo pravi pojedinci i individualci, kao takvi. Mi vidimo kako tinejdžere koji prolaze kroz fazu misle da žele biti individualaci, i oni na neki način, jedan po jedan, nastoje afirmisati njihove pojedinačne ličnosti i karakter, ali ćete isto primetiti da se oni u stvari uvek pridruže većini;  i uopšte ne shvataju da je sama grupa, ili moda koju prate ili simbole koje koriste i njihovo ponašanje i njihovo vladanje, plasirano njima od elite sa vrha. To je taj paradoks u nastojanjima da budeš drugačiji kao tinejdžer. U stvarnosti, oni žele da budu prihvaćeni od strane vršnjaka i tako se u stvari povinuju njihovoj grupi.

 

Odrasli nisu previše različiti. Platon je rekao da se moral i kultura stvara sa vrha od elite, ono što je normalno jednog dana može biti pogrešno sledećeg, i obratno. On je rekao da se ovo lako okrene u jednom pravcu ili drugom, a poslednji koji to primete su generacije koje prolaze kroz ove promene, i oni to prihvataju tako lako i neusiljeno da misle da je ideja došla od njih.

 

 Ovo se ne razlikuje od čitanja knjiga. Opet, veoma malo knjiga su na raspolaganju koje iskreno iznose i pokazuju ideju ili iskustva jednog celog života. Veoma malo knjiga postoji, bez propagande, bez nastojanja da se nametne drugima ono što pojedinac veruje ili osobe iza njih veruju. Najlakša je stvar da se stvarnost predstavi samo delimično - tako da pojedinac misli da je to cela stvarnost koja postoji, da bi došli do zaključka koji nemogu izbeći, koji je neizbežan, unapred pripremljen od strane onih koji su napravili scenario, i ovo praktično važi i za sve ostalo što se dogadja. Ovo važi i za sve ostale grupe i pojedince koje misle da se protive ovom društvu.

 
Mi ovo isto vidimo sa feminističkim grupama. Bankari su udvostručili njihovu poresku bazu sa uvođenjem feminizma,  jer feminizam nije preovladao od strane žena. To je uvedeno od naučnika u belim mantilima, belo odevenih sveštenika, koji su im dali pilule. Tako je feminizam pobedio. Tako je udvostručena poreska baza za bankare. Elita kojoj je pripadao Bertrand Russell i koji je pisao o tome; on je hteo da država ili zabavišta za decu, da se zauzmu, drugim rečima da deci daju njihovo rano obrazovanje ili njihovu ranu indoktrinaciju.

 

Ne zaboravite staru poslovicu jezuita ili isusovaca. "Dajte mi dete pre sedam godina i ono je moje za ceo život." Tu nema nikakve razlike sada. Oni imaju decu od dve godine u dečijem zabavištu.

 

Ove stvari su njima bile potrebne. Morali su odvojiti decu od majke i to je bilo veoma uspešno. U Kanadi sada, kada postoji nacionalni štrajk radnika u predškolskim ustanovama i u dečijim zabavištima , žene zaista, izadju s plakatima i zahtevaju da vlasti učine nešto da se pobrinu o njihovoj deci. Sada možete videti koliko je brzo cela ova ideja prihvaćena - od jadnika -, da vlasti trebaju zaista da se brinu za njihovu decu, tako ovo sada izgleda potpuno prirodno tim ljudima. Oni to očekuju. Oni su se prilagoditi tako brzo s jednog načina života u kojem je majka htela da je niko ne ometa ili uzima dete od nje. Ona je htela da bude sa detetom u tim ranim godinama. Sada oni zahevaju od vlasti da preuzmu tu ulogu, tako da oni mogu ići da rade i zarade novac.

 

Kao što rekoh, bankari ovo obožavaju, jer sada oni mogu nametnuti veće dugove u budućnosti, naravno koje oni financiraju, jer veći broj stanovnika će da plaća veći porez. Sve je to deo ekonomskog sistema  u kojem živimo danas. Sociologija se koristi. Psihologija se koristi. Antičke ili Drevne nauke o ljudima se koriste protiv ljudi da ih potpuno pretvore u robove, i na taj način, to znači, da je ovaj postupak efikasniji kada je u pitanju pokoravanje deteta. Sada deci ISPIRAJU MOZAK mnogo brže i lakše jer koriste naučne metode indoktrinacije.

 

Ljudi su zaista u matrici sistema -- i sa tim, mislim da oni zaista veruju u stvarnost koja im je nametnuta od rodjenja -- kada uoče pretnju prema onome što misle da je njihova kultura, oni  moraju naći nekoga da krive u tom momentu, i obično što čine je da gledaju oko sebe da vide ko im daje informacije o promeni. Uglavnom, Sredstva Javnog Informisanja, i tada se naklone određenim političarima, i onda  moraju odrediti ili identifikovati odredjenu grupu kojoj pripadaju, kao što vidiš, jer oni zaista veruju da su se prirodno razvili do tog momenta i da ovi gadni ljudi im oduzimaju i napadaju njihov način života; a Grupni Mentalitet je veoma jak u većine ljudi koji se nalaze u matrici sistema. Ali, oni zaista, nisu prirodni ljudi ili istinski pojedinci.

 

Naravno ja ne govorim o tome, da li oni vole čokoladu ili jagode, ili o ličnom ukusu. Ja samo govorim o njihovim potrebama da pripadaju, onome što oni vide kao svoju utvrdjenu grupu vršnjaka ili istomišljenika,  jer oni zahtevaju odredjeni red u njihovim životima, a njima se čini da im kultura ove grupe istomišljenika daje red i mir .  Nikad im ne dodje na pamet ili do saznanja da je ovo bilo pripremljeno za njih pre mnogo, mnogo vremena, u stvari u antička vremena, i oni su ovo sami jednostavno usvojili ili prihvatili. To što im je ovo bilo poznato, tako da ovo prihvate kao njihovo ostvarenje, ali to zaista nije to. To zaista nije njihovo ostvarenje.

 

Ljudi se pridruže raznim crkvenim zajednicama jer žele da pripadaju nečemu, što upravo objašnjava, da im je njihova svrha života data od te ustanove, a to je kao u politici. Ako otac glasa na odredjen način ili drugi, onda potomci, ako će oni uopšte glasati, čine istu stvar.  Dakle, to je isto sa religijom, ako su mama i tata bili  katoličke ili jevrejske ili protestantske vere ili hindusi ili bilo što drugo, onda su deca takodje, i oni prihvaćaju to kao normalno,  jer svako misli da je u pravoj grupi. Njihova grupa je ta koja vidi istinu, kao što vidite; to oni misle.

 

Čak i ako odete u Indiju, a zapadnjaci teško, mnogo teško  razumeju ovu religiju koja je oblikovana na drugi način za različiti mentalitet;  Hindusi su sami nekako uskladili mnoge nedoslednosti u njihovoj religiji, sve protivrečne ili kontradiktorne povesti. Oni su uspeli uskladiti sve suprotnosti, i to ima smisla za njih. To im daje određen pogled na svet, iako je to bilo ostvareno od strane drugih ljudi. To nije bilo direktno pripremljeno samo za pojedince. To je bilo napravljeno za sve njih od strane nepoznatih ljudi u davna antička vremena.

 

Sada kada su ljudi počeli da izbijaju iz matrice sistema, jer su došli do te tačke  na pozornicu gde žele skočiti sa donjeg sprata u donju prostoriju, jer su bili istrenirani da traže red i mir, red oko njih, oni u sledećoj fazi ispunjavaju tu potrebu, gde traže nešto što ima sličan sistem pravila i propisa, sličan njihovoj staroj religiji, onoj koja im je dala sve odgovore dok su rasli, ali pošto oni i dalje žele red i mir, tako se oni pridruže nečemu sasvim drugom.

 

Neki ljudi toliko pate od grupnog mentaliteta, tako očigledno, da se čak pridruže i mnogo strožem fundamentalnom poretku koji ima daleko strožija pravila, i koji je više dogmatski, i gde propovednici surovo postupaju  prema njima, i generalno kada neko diže glas na vas, to znači da ste zlostavljani, i to je tako. To je upravo zlostavljanje. Zašto  propovednici moraju da dižu glas i viču kada imaju mikrofon ispred njih? Dakle, vi možete ovo sami protumačiti. To je zato što oni koji ovo pohađaju su odrasli u takvoj sredini,  i oni su bili zlostavljati. Njihovi umovi, ako ništa drugo, su bili zlostavljani vikanjem i surovim ponašanjem prema njima, da ih zaplaše gnevom Boga.

 

U Indiji neko može umreti pored puta, a niko neće da im pomogne. Razlog je, ako se mešate s njihovom karmom, sudbinom, da ponovim, njihovom sudbinom, onda to može da se zakači za vas. Tako oni su izabrali da budu siromašni . Oni su izabrali da umru. Oni su izabrali da umiru od gladi, a ti ne treba da podižeš mali prst da im pomogneš.

Svaka religija je prilagodjena za različite kulture, različite ljude, različitih mentaliteta. Drevne religije u Kini strašno su puno raspravljali o sudbini zaista, ali i o sreći i danas neki od najvećih kockara na svetu  su kinezi i ta cela ideja sreće je neka vrsta prirodne sile koja dolazi i odlazi -' igra svetlosti - varka',-  koju ponekad  možeš predvideti, ako učiniš određene stvari, kao što vidiš, to je sve glupost što raspravljaju, naravno; oni povremeno mogu dobiti glavni zgoditak. Izvanredni kockari, naravno.

 

Na Zapadu,  sam Rim je naravno, nastavak Rimskog Carstva - pre-hrišćanskog Rimskog Carstva. Rim je vladao drevnim svetom, sa prelaskom u versko carstvo, I u ovom prelaznom periodu, oni nisu krenuli iz početka, i rekli da sada moraju da razumeju kako ljudi misle, i kako njihov um ili pamet funkcioniše. Oni nisu počeli od toga. A nisu ni morali jer su već imali kompletnu arhivu i zapise koje su im date od njihovih predaka iz prethodnog staroga carstva, a to su bili Grci, a mnogi od visokog i elitnog reda iz starog Rima su potomci Grka koji su vladali drevnom Grčkom. Naravno, svi savetnici koje su imali oko sebe kad su bili u prelaznoj fazi iz starog Rima, sa njihovim carskim armijama, u versko carstvo; oni su znali kako da kontrolišu populaciju. Znali su za potrebu psihologije, psihologiju mase, a najviše od svega,  znali su za potrebu religije u svrhu kontrole,  i to je zašto je ova određena vera bila izabrana, jer je jedna od boljih religija koja je do sada uspostavljena u svrhu kontrole, gde su ljudi bili mnogo više poslušni nego ikad do tada, starešinama ove religije, koji su takodje bili carevi u toj imperiji.

 

Pre toga, oni su imali povremene revolucije u pre-hrišćanskom Rimu, jer postojalo je toliko mnogo bogova izmedju kojih možete da birate, i uvek je postojao element da jedan ili drugi bog bi mogao da bude od koristi odredjenim pojedincima u njihovoj potrazi za dominacijom nad ostalima. Dok se nije pojavilo hrišćanstvo gde je papa rukopoložen ili zaređen od Boga, i to što bi on  rekao je zapravo kao da Bog govori, i s tim nisi mogao raspravljati. Nije bilo drugog načina da se dođe na vlast i uzurpira ta vlast, osim na isti način kao i pre u prošlosti, iako se ponekad dešavalo kroz istoriju da imamo dve pape istovremeno - dve konkurentne ili protivne pape na vlasti.

 

Kada su živeli u Francuskoj, a i Vatikan je postojao tada, u to vreme bi imali jednog papu, što bi oni zvali anti-papu. Oni bi tada ekskomunicirali jedan drugoga iz crkve i međusobno proklinjali jedan drugoga i tako, to je izgledalo kao lakrdija, jer javnost je u to vreme bila tako programirana u vezi ove cele ideje i hijerarhijske strukture katoličanstva, da jedini način da se uzurpira vlast, u to vreme,  je da izgleda da si zaređen od Boga, tako prekrstite prste i nadate se da će sadašnji papa brzo umreti (jer se nisu mnogo ni zalagali za sebe) ili nekim čudom vi ćete preuzeti njegovo mesto, jer će javnost prihvatiti tradiciju po kojoj se uspostavljao papa u to vreme.

 

Mi znamo da je to bilo korumpirano, toliko koliko je i moglo biti,  - i uvek ćete pronaći korupciju na vrhu svih religija, jer oni nikada ne slede RELIGIJU koju nametnu LJUDIMA - a danas, to je svetski klub verskih vođa koji vode ovo pozorište. Oni potpuno razumeju ljudsku potrebu za verom.

 

Mihail Gorbačev je pisao o tome - čovek koji je ateista i bivši vođa Sovjetskog Saveza. On je taj koji govori o stvaranju svetske religije, tipa religije kao obožavanje planete zemlje bila bi potrebna, da se uvede ili nametne taj novi svetski poredak. Oni nikada nisu omaložavali ideju religije, daleko od toga. Oni samo koriste tu religiju za  kontrolu.

 

Ako se osvrnemo na prethodni sovjetski režim i sami komunizam  je podsećao na religiju, a jednako je bio netolerantan i netrpeljiv prema svima onima koji su se žalili ili to osporavali. Taj sistem je imao svoju dogmu i sve njegove obredne parade i njegove hijerarhije, a možete ih nazvati i njegovim sveštenicima - one koji bi dovodili ljude na ispitivanje, da saznaju da li misle pravilno ili pogrešno.

 

Većina ljudi žude za religijom koja je prihvaćena od strane drugih, njihovih vršnjaka, u njihovom prolasku kroz život; I tako kroz razne epohe takozvani ljudi sa vrha piramide, kad god je potrebno, bi se dogovorili između njih da podstaknu nered i nemir . Metež stvara napredak u društvu, kao  što vidite. Progres. Isto tako pomaže BANKARIMA jer oni UVEK FINANCIRAJU OBE STRANE U RATOVIMA i ogromni verski ratovi koji su se odigrali kroz vekove bili su upravo neverovatni. Ponekad, gde su ljudi pripadali  istoj etničkoj grupi, ali su imali nametnute različite religije, koje su usvojili, i oni bi godinama stvarali međusobni pokolj.

 

Upravo sada, ova igra koja se zove "podeli pa vladaj" je toliko stara koliko i planine u okolini, a vidimo da se ista ta igra koristi i danas, kada su na vidiku ogromne promene. Različite zajednice ljudi se podstiču da posmatraju druge grupe ljudi, i svi se prepiru jedni sa drugima, dok brod tone. Velike promene dolaze  koji će uticati na sve njih. Oni su potpuno nesvesni toga. Oni su se usredsredili samo na jednu stvar. Prema njihovoj logici, "To su oni drugi ljudi. Oni su problem." To je kao kad okrugli vir koji se vrti i vrti i vrti i usisava sve u sredini; i svi se guraju I dave međusobno, i guše jedni druge dok se vrte u ovom vrtlogu, i ne znajući kako su se našli tamo, i zašto su tamo uopšte, ili koje sve ovo namestio.

 

Glavna Meta, koja je mnogim ljudima u mislima, su Meksikanci i drugi iz Latinske Amerike koji dolaze u Sjedinjene Države. Pravi uzrok ovoga je ignorisan, jer upravo je taj uzrok o kome treba da se pokrene pitanje. To je financiranje. To su institucije u Sjedinjenim Državama koje financiraju  ove grupe koje su započele masovno da dolaze preko granice, jer je upravo to vreme kada je ovo trebalo da se i dogodi. Delije koje upravljaju svetom rade po planu, imaju vremenski raspored,  imaju petoletku za jedan određeni plan, za drugi, deset godina, pedeset opet za treći, sto godina za sledeći. Isto kao u Komunizmu, isto kao i Ujedinjene Nacije, jer to sve dolazi od iste grupe, elite sa vrha.

Sada kao što sam već rekao, ova masa ljudi, čovečanstvo, može krenuti u dva pravca, a ovaj celi pokret, koji se odnosi na široke slojeve stanovništva, kolektivnog čoveka, takođe je uspostavljen na početku industrijske ere, gde su prvi put počeli, govoriti o masama. Pre toga za vreme feudalnog sistema su zapravo govorili o govedima, ali onda su postale mase i sada imamo masovni pokret. Postoje dva načina kojim mogu krenuti danas, jer većina od njih nisu originalni ljudi sami po sebi. Sa time ja mislim da oni nisu stvarni individualci. Znanje je plasirano ili nametnuto njima, projektovano u njih, takoreći. To je ta stvarnost, oni tako žude, toliko mnogo, da pripadaju negde, i da zbog ove želje da pripadaju, i Sado-mazohističkih sklonosti koje imaju, gde im je predmet obožavanja onih  moćnijih od samih njih; oni vole striktna pravila, i oni će ih poštovati, i tako postaju automati - kao  roboti - ukročeni, mirni, kao vrsta građana iz Sovjetskog sistema.

 

Ovo ima veze sa drugim, u stvari, to mi pokazuje sliku kada je Eleanor Roosevelt bila u poseti SSSR-u gde je, rekla u svojim zapisima da je njeno prva namera videti naučnika Pavlova, njenog junaka. Tada, Pavlov koji je koristio sve vrste modifikacija motivacijskog ponašanja kroz prilično gnusne i neprijatne tehnike, je takođe bio zadužen za sprovođenje svih svojih istraživanja, koristeći ih na školskoj deci širom Sovjetskog Saveza, a Eleanor je tako bila oduševljena da vidi, kako sva deca hodaju prema školi mirno sa takozvanim lepim i robotskim ponašanjem. Ona je rekla sledeće: "Nema spontanosti i smeha i kikotanja kao što ima u američkim školama, oni su zaista tako lepo vaspitani".

 

Pošto je i sama bila diktatorski naklonjena i moguće sadista, ona je ovo odobravala. Ovo je njoj imponovalo. Sama činjenica da nije bilo spontanosti, od bilo kojeg pojedinca u grupi, odgovarao je njenoj prirodi i ideji stvaranja kolektivnog čoveka predvidljivih ljudi, i to je u stvari bila cela svrha. Za potpunu kontrolu u društvu vi želite predvidljivost u svakoj osobi. Zato su lični profili prikupljani dugo, dugo godina za svaku osobu od strane policije i raznih organizacija, jer oni žele znati da li si predvidljiva osoba.

 

U stvari, oni koji su opsednuti kontrolom nad drugima ne mogu podneti mogućnost nepredvidljivosti, i ako ste nepredvidljiva osoba - to znači da mislite za sebe, i vi možda nećete izabrati njihov put i posebno onaj koji očekuju da izaberete - što znači da možete prouzrokovati probleme. U stvari, oni mogu dobiti živčani slom što ne radite ono što ste trebali uraditi. To je ono što nam se priprema ovde, upravo sada. Mi vidimo one kojima je potreban kolektiv, koji žele da se prilagode, prihvaćaju sve njihove smešne totalitarne vrste zakona koji se uvode i nameću neprekidno. Možete to videti na aerodromima gde vam kažu "presavite se molim", i sada to potpuno prihvaćeno. To je takav način života. I ljudi su se tome jednostavno prilagodili, bez pogovora.

 

Kao što je Platon rekao, "čovek je najbolje prilagodljiva vrsta bića na planeti", što znači da oni mogu raditi s nama što god žele. Mi ćemo sve prihvatiti, eventualno, dok ne postane normalno.

 
Sve može postati normalno, zaista sve od ovih "stvaralaca kulture". Kultura sama po sebi je plastična.  Gibka i savitljiva. Uvek je bila takva. Drevni narodi su pisali o tome kako su stvarali kulturu, kako su je menjali, i usmeravali, i oblikovali ponovo i ponovo i to nikad nije prestajalo.

 

Evan Russell govori o dovođenju velike "Madison Avenije" grupe, i sve velike stručnjake reklame, jer oni poseduju naučne teorije, kako uticati na ljude da rade određene stvari, ili da kupuju stvari koje im stvarno ne trebaju. Oni Poznaju psihologiju pohlepe, zavisti, i želje, da si primećen i da se pokažeš. Oni su koristili sve naučne teorije u vezi ljudske prirode, te su ih usvojili direktno bez nećkanja. Sada plasiraju ideje direktno u naše glave: parole, gesla, "Ja sam uvredljiv" stav ili držanje, i tako dalje.

 

Ljudi koji ponavljaju ove parole, se nehotice odaju, kao ljudi koji ne razmišljaju sami za sebe. Ljudi danas sasvim prirodno govore o promeni klime. Godinama i godinama mi smo imali propagande od raznih emisija o prirodi od javnih TV stanica (koje su često govorili u vezi toga) o ovoj globalnoj promeni klime, iako knjige za decu u školama su pre 50 godina imale detaljne podatke o ciklusima kroz koje prolazimo svakih 500 godina ili tako slično, o razdobljima visokih temperatura koja traju ponekad ceo vek, dva veka, a zatim ponovo prelaze u hladnije faze. To je uvek bilo poznato.

 

Danas, oni su jednostavno prestali pričati o tome. Vi znate da je uvek tako bilo, i uvek se možete  tako lako obmanuti zbog sopstvenog neznanja, u osnovi,  a Veliki Ljudi  ovo koriste  za daljnje preuzimanje kontrole nad ovom planetom  I UVOĐENJE NJIHOVOG PROGRAMA RADA  - kontrolu celokupne imovine, svih prava nad vodom, hranom, pa čak i samog vazduha. Sve što vam je potrebno za život će biti pod upravom Platonovih staratelja koji neće živeti isto kao vi. Oni će živeti kao što su kraljevi i kraljice uvek živeli a VI ĆETE to prihvatiti.

 

Vi prihvatate stvari na koje uobičajeno nebi pristali, jer takva je vaša narav, da to prihvatite, sve dok se ovo plasira i nameće od osoba koje su vam poznate zvezde - jer oni vama nebi lagali, zar ne? Mase kao i uvek, će biti vođene od njihovih izabranih lidera, da glasaju za prave stranke ili prave osobe, kao što im je uvek rečeno,  vidite, a to je uvek rešenje. "Ako samo izaberemo nekoga drugog, oni će promeniti sve."

 

ONI NIKAD NE UČE IZ ISKUSTVA, iako im je rečeno, ponovo i ponovo, o istoriji političkih stranaka i obmanom kojom se služe da prevare javnost. Oni vas uvek navuku na tanak led. U stvari, oni se bogovski provode, ma šta se desilo. Stranke neće promeniti ništa, ali to je ono što javnost prihvaća, i misle da su svesni svega toga, ali u stvarnosti pokušavaju spasiti sistem koji im je prisan, zbog toga što su odrasli u njemu. Sada se sve prebacuje u drugu fazu, tako da traže heroja ili  heroje, koji bi došli poput John Wayne i učinili sve za njih, učinili sve što je pravo, ali svakako, to se neće dogoditi.

U Sjedinjenim Državama John Kerry i drugi su rekli da ako pobede na izborima, oni će u stvari proširiti rat protiv terorizma i uvećati vojne snage na Bliskom Istoku. Mi znamo da je program rada uvek isti, bez obzira ko je zadužen za njegovo sprovođenje. TO SE MORA SPROVESTI. To je bilo planirano davno pre Septembra 11, 2001. Mnogo pre toga. Svi planovi za uspostavljanje totalitarizma je dogovoren u istraživačkim centrima i odabranim mestima kao što je Pentagon. Sve reakcije javnosti su bile predviđene  unapred. Sve strategije za rešavanje pritužbi od javnosti, ili njihovih strahova, i tako dalje, su obrađene unapred. Sve male zagonetke, i poteze o kojima ste čuli, su rešeni i pripremljeni unapred.

 

Oni sada ne mogu stati. Oni moraju ići ovim putem do kraja, a sve što je potrebno da se ovo izvede, oni će to uraditi. Bilo šta je potrebno. U antičkim vremenima nije bilo mnogo drugačije. Oni bi terorizirali javnost u njihovim državama-gradovima i tiranin bi rekao: "Oh, bože moj, samo da nije ovih zlih terorista svuda", a armija bi se poslala na narod. Imali su istu stvar:  Kontrolne punktove za vas, ispitivanja na ulici, pretraga za oružjem, sve te stvari. Iste uobičajene stvari. Zašto menjati formulu, ako to funkcioniše? Iznova i iznova.

 

Oni lako šire paniku među ljudima, dizanjem lažnih uzbuna, ponovo i ponovo govoreći nam komične stvari kako bi nas uspaničili, kao da bi neko u sadašnjem vremenu mogao prokrijumčariti nešto što bi izazvalo, na primer, atomsku eksploziju, jer obavještajne službe su danas u potpunosti isprepletene u celom svetu; i bile su dugo vremena. Grupe koje su se protivili režimu bilo gde, su bile vođene od istih ljudi sa Zapada: CIA i tako dalje. Oni su ih kontrolisali sve ovo vreme. Oni bi nametnuli sve vođe ili lidere ovim grupama.

 

Postoje groteskne osobe poput onoga u Severnoj Koreji koji može izreći mnoge čudne stvari kad mu je rečeno da ih izjavi a Zapad se trese od straha u svojim čizmama. To je lepa mala iscenirana drama da vam se pokaže kako je naš svet nesiguran, i da mi moramo ovo promeniti i odustati od svih vrsta ličnih sloboda, jer svet je jednostavno previše nestabilan.

 

U martu prošle godine prema izjavama funkcionera iz Ujedinjenih Nacija mi smo trebali imati epidemiju ptičje gripe i kada se to nije dogodilo oni su rekli da će se dogoditi u jesen. To su dodali na vrh svega ostalog, i gledao sam guske kako lete na jug i nisam video ni jednu od njih da ima kijavicu ili da kašlje. Histerija, histerija, histerija, teror, teror, teror, neizvesnost i strah, i kada je većina ljudi u matrici sistema prestravljena, oni se pridruže njihovim vođama da ih spase po svaku cenu, i tako ova tehnika se danas koristi sa svim svojim prednostima.

 

U davna, drevna vremena Elita koja je vodila tajne organizacije i društva, govorila je o jednom svetskom sistemu. Svetski globalni sistem, u kojem bi svi morali da se povinuju određenoj strukturi i sistemu verovanja  kroz monolitnu vrstu ekonomskog sistema, i to je ono što oni žele da uvedu danas. To će biti utopija za elitu; postepeno, korak po korak, kroz diktaturu, kroz ratove i implementaciju njihovog ekonomskog sistema gde god se nađu. UNESCO  koji je usko vezan za Svetsku banku koji je nametnut  u svim tim zemljama kako bi bili sigurni da imaju prvo, pravo pristupa najmlađoj deci da ih uvedu u jednoličan način razmišljanja, način gledanja na svet i života uopšte, tako da će odrasti misleći da adaptacija na novi način života je sasvim prirodan tok stvari, i za njih, to će tako i izgledati.

 

Ovo  je bilo zapravo planirano, pred nego je UN  čak i osnovan,  jer  Liga naroda je već bila ustanovljena i oni su diskutovali još u ranim 1900-a gde je gospodin Rockefeller raspravljao o globalizaciji i on je takođe govorio o "topovskom mesu" a to je bio njihov eufemizam za narodne mase. On je rekao, "da je zaista šteta što će ove sadašnje generacije biti topovsko meso dok idemo kroz ove promene", jer će svi njihovi ideali biti razbijeni. Svi su oni u strahu. Svi su oni prestrašeni od promena i naravno, oni sumnjaju, da im istina nije potpuno rečena, a najčudnija stvar je, dok  u sve to sumnjaju, oni još više slušaju njihove omiljene spikere koje im donose vesti u nadi da će im reći istinu, koju im nikada nisu izrekli pre toga.

 

Visina stresa među ljudima, individualna količina  stresa,  je vrlo visoka. Šta ljudi rade kad se osećaju zastrašeni? Dakle, mi imamo izveštaje odmah nakon 9/11, gde su rekli da se hiljade ljudi iznenada  vratilo crkvama u SAD-u; ali ovo mi vidimo u različitim varijacijama danas, čak i među pokretom Novog Doba, koji stvarno misle da su pomodni i moderni i da uspostavljaju neki ritam za budućnost; da je budućnost njihova, što je u stvari zaista komično, jer misle da uspostavljaju neku vrstu pravca. Neuroza kroz koju prolaze, stalno u potrazi za magičnim odgovorima, odgovorima raznih vrsta, da ih lično spase; iz daljine ovo ne samo da izgleda tragično, ali je isto tako i komično; gde ljudi prihvataju sve vrste smicalica i veruju u sve vrste potpunih besmislica,  koje su bile korišćene kroz razne vremenske epohe, na primer da očiste svoje domove od raznih energija, i korišćenje raznih boja i bla - bla - bla, jer oni su doslovno,  prestravljeni ljudi koji pokušavaju ponovo, uvesti red i mir u njihov život. Oni žele red i mir u njihovim životima ali kroz neke BIZARNE načine;  I zaista, oni sve u ovo veruju.

 

Opet da kažem, da su sve važne knjige potpuno financirane, od MI6(Britanska Obaveštajna Služba), naravno, isporučene u javnost da ih vodi u fantastične avenije misli. Kuća ogledala u dvorani bizarnih refleksija,  i izgleda, ne mogu ih razgrabiti dovoljno brzo. Postoje i "vračari posrednici"(osoba kojom se služe spiritisti) svih vrsta, koji su posrednici za tuđozemske strance, koji govore o energiji koja dolazi i koja će nas sve preobraziti. Postoje i oni drugi koji govore o plavim zracima koji dolaze iz centra galaksije, a plava boja je prijatna, naravno, to je boja Ujedinjenih Nacija. To je Plava Loža (Masonska Loža), naravno.

 

Svi se koriste, i svaka grupa bi bila zadovoljena, i niko nije bio izostavljen; a pojedinac koji traži istinu mora proći kroz svu ovu zbrku i haos i probijati se kroz sve to, znajući šta je istina a šta je laž, prisećajući se sopstvenog iskustva (ako su ih imali; a obično jesu), koja su različita od norme. Oni nisu dovoljno dogmatični uopšte, da pokušaju da razumeju ili sastave definiciju o njiha samima. Sve što znaju je da postoje stvari koje se mogu dogoditi u životu, koje su izvan normi, normalnog iskustva, koje govore da postoji pretnja tamo negde. Pretnja dolazi od onih koji su imali neobična iskustva koja su se probila kroz ovaj lažni svet.

 

Naravno, mnoge sile su umešane u ovu igru. Nisu svi od njih pod kontrolom ove fanatične primitivne elite. Da napomenem, oni koji su se probili kroz matricu sistema u različite pravce i nadamo se da oni mogu izbeći sve prepreke i obmane kao što su "kupi zlato i srebro" i "ovo će te spasiti" i mnogi su već shvatili prevare sa biljnim preparatima. To je ogromna industrija danas, koja se vodi od članova elite sa vrha piramide, gde vam kažu "žvačite ovu vrstu ili drugu vrstu biljaka ili trava i Bože moj, vi ćete živeti večno;  možete se šetati kroz radioaktivna polja." Postoji toliko mnogo obmana oko nas u koja  prestravljeni ljudi veruju. Oni  su prestrašeni ljudi. Iskorisćavaju se do maksimuma u ovom trenutku, od besramnih psihopata. Besramni, kao nikada do sada.

To me podseća kad je Rothschild  pitan kako je zaradio najveći deo svog  novca. On je odgovorio, "Kada se krv prosipa po ulicama". Za one koji znaju kako da profitiraju kroz strah i teror, ovo je njihovo vreme.


"I’m looking Through You"  ("Dok Gledam Kroz Tebe "
By The Beatles

 

I'm looking through you, where did you go
I thought I knew you, what did I know
You don't look different, but you have changed
I'm looking through you, you're not the same

Your lips are moving, I cannot hear
Your voice is soothing, but the words aren't clear
You don't sound different, I've learned the game.
I'm looking through you, you're not the same

Why, tell me why, did you not treat me right?
Love has a nasty habit of disappearing overnight

You're thinking of me, the same old way
You were above me, but not today
The only difference is you're down there
I'm looking through you, any other way

 

 

Dok gledam kroz tebe, kuda si otišla?                                                                                                                                           Mislio sam da te poznajem,ali šta sam ja znao?

Ti  izgledaš isto, ali si se promenila
Dok gledam kroz tebe, ti nisi ista


Tvoje usne se pomi
ču, ali nećujem ništa

Tvoj glas je prijatan, ali reći su nejasne

Ti ne zvućiš drukćije, ali poznajem tu igru

Dok gledam kroz tebe, ti nisi ista

 

Zašto, reci mi zašto, si me izbegavala?

Ljubav ima čudnu naviku danestane preko noći

 

Ti misliš na mene, na isti način, kao i pre

Ti  si me nadmašila, ali ne danas

Jedina razlika je da si negde dole

Dok gledam kroz tebe, malo drugačije.

 

 

AlanFundamentalizam se širi upravo sada, posebno u SAD, zbog svega ovoga terora, i naravno, propovednici učestvuju u tome. Oni će vam reći "To je Božja volja. To je sve zapisano u Bibliji da će se ovo dogoditi", i oni koriste Revelacije iz Biblije, a to je i razlog zbog čega su ove Revelacije zapravo stvorene u davna vremena. To je bio plan. Poslovni plan, korak-po-korak plan, i to je sve zapisano u ezoteričnom obliku gde egzoterično ili popularno sklon narod nikada ne vidi skrivena značenja, što je lako objasniti, a to je moja treća knjiga. Oni koji me slušaju na raznim emisijama tokom godina bi trebali da kupe nešto da mi pomognu i da se informišu.

[Vidi cuttingthroughthematrix.com za narudzbe.]

 

Važno je da ljudi razumeju šta se događa upravo sada. Mudar čovjek je  jednom rekao da je ljudima u svim epohama i svim različitim mestima rečeno od njihovih vođa da prihvate religiju, onu pravu i podesnu religiju; I podesna religija je uvedena od strane elite i ljudi su verovali da je to ono pravo. To se nikada nije menjalo. Ceo razgovor sa vrha piramide, čak i naučne organizacije, ako  pažljivo slušate njihove mantre, njihovo brbljanje, njihove parole koje pevaju i skandiraju, izjave koje daju kao da su absolutni dokaz istine - istina - absolutna istina. Potrebno je više ovakvih verovanja , versko baziranih verovanja da se zaista veruje u ono što oni govore, u odnosu na većinu postojećih religija. Dokazi koje oni iznose su toliko klimavi i nepouzdani u odnosu na sve o čemu govore, i znamo da su oni na vrhu;  ' Oni su se dogovorili da nam prodaju njihove VELIKE LAŽI DA NAS SVE UGURAJU U NJIHOVE KOMPAKTNE GRADOVE - nova prebivališta za Ujedinjene Narode - tamo gde, eventualno neće biti privatne imovine, nikakve. Bez privatnog vlasništva. Funkcioneri UJEDINJENIH NACIJA su već dali tu izjavu. Proverite njihove web stranice.

 

Sva prirodna bogatstva će biti u vlasništvu novog feudalnog društvenog vladara i svi vi ćete  biti međusobno zavisni. U stvari, vi ćete potpuno biti zavisni o sistemu, za svaku potrebu koju imate. Potpuna saglasnost ili totalni konformizam: San o potpunoj kontroli od ljudskih nakaza, sve dole kroz epohe. Međutim, verovati naukama za koje se oni pretvaraju da koriste, takozvane nauke, vi zaista morate biti vrlo, vrlo naivni, jer, kao što sam rekao, oni znaju da planeta prolazi kroz promene, koje se događaju upravo sada, svakih nekoliko stotina godina. Svakih nekoliko stotina godina.

 

Mi ne idemo u krug oko Sunca po satu, da bi upravo bili tamo gde smo bili pre godinu dana na istom položaju. Doći na tu istu poziciju - to ne funkcionira tako. To nije nikada tako. Mi prolazimo kroz razdoblja zagrejavanja i prolazimo kroz razdoblja hlađenja. Proverite stare, stare, stare udžbenike koje su imali deca, i sve je ovo bili sadržano u njima, u osnovnim školama.

 

Sećam se da sam čitao o tome kad mi je bilo sedam godina; govorilo se o srednjem veku,  gde za 200 godina nisu izgradili ni jednu kuću sa dimnjakom, jer je bilo toliko toplo, leti i zimi. To znanje je sačuvano. Oni to znaju, ali na način na koji su oni podigli histeriju kao da "Ah, cela planeta će da završi u paklenom ognju i mi nemamo nikakvu kontrolu. Budite strašno, užasno prestrašeni," a ovo se zaista radi iz drugih razloga. To u stvari znači za vas, da se odreknete svih prava koja ste ikada mislili da ste imali I da se stavite u ruke svojih dobrotvora, onih koji znaju bolje nego vi, oni su  takozvani svesni stražari možete reći, i ovo obmani puno ljudi koji ponavljaju te parole. Ovi ljudi su kao papagaji, samo ponavljaju reći. "Putnički automobili, Sportska vozila su loša, bla - bla - bla. Ugljeni dioksid je loš." Dakle, ti koji si Šmak. Najveći proizvođač ugljenog dioksida su ljudi, jer mi ga izdišemo. Mi to izdišemo, tako shvati gde će vas ovo odvesti u vezi smanjenja ugljenog dioksida.

 

Oni nemaju pojma. U sopstvenom neznanju oni misle da i vi to ne vidite.  Rečeno im je šta da misle i oni to ponavljaju dogmatski poput religije, i oni će čak napasti te osobe s nasiljem ako misle da ti ljudi ne poštuju ova nova pravila, ta nepisana pravila, da se ne povinuju  u ovu veliku bezobličnu masu. Masa je vrlo dobra u napadanju pojedinaca.  Čovek iz mase ili kolektivni čovek.  Mafija. Masoni visokog stepena to uvek kažu. Uvek možete računati na masu,  za šta? Da bude masa. Jedan um. Jedan glas. Jedna akcija. Ein Volk, Ein Führer, Ein Reich.

 

Ista stara se ponavlja ponovno, i ponovo; i govoreći kao pojedinac to postaje užasno monotono, slušati ljude koji bi trebali biti svesna bića kako ponavljaju ove stvari koje su preuzeli sa raznih emisija o prirodi, TV-reklama i tako dalje, i oni nikada nisu ispitali i proverili ništa od ovoga, bilo koju od ovih nauka zapravo; sami za sebe. Oni su prihvatili njhovo ropstvo. Oni ne trebaju da ispitaju ništa. Oni prihvataju da postoji bolja klasa ljudi od njih i da znaju bolje nego oni. Oni vole moćne, a ljudi koji vole moćne, mrze slabe.

Kad ste shvatili da postoji elita koji potiče od druge elite, kroz razne epohe, koji shvaćaju sve što sam rekao, koji imaju pristup arhivama s formulama za ljudsko ponašanje,  onda sve postaje jasno, I zato ne treba  mnogo razmišljanja za osobu - za osobe koja mogu misliti za sebe, i doći sami do određenih zaključaka.

 

Na primjer, prosta je jedna činjenica, da elita is svake zemlje, kroz sve epohe, mora da bude sigurna da bilo koja vlast što postoji, postoji prvenstveno da održi sebe: da produži sebi vlast i status kvo i zaštiti elitu te zemlje, i samu industriju, samu proizvodnju, za sve razne potrebe. Jer kada bi postojale nezavisne države; vama treba proizvodnja naoružanja za vreme rata:  proizvodnja tenkova, i proizvodnja svih drugih stvari, sve što vam treba. Danas, tako je bilo isto u Sovjetskom Savezu, oni su rekli da će se to osvojiti sa visokom tehnologijom. Visoka tehnologija. Napredna tehnologija. Iako, su oni unapred znali, pre mnogo, mnogo godina da će preneti svu ovu industriju u Kinu, komunističku zemlju.

 

Zaista, Komunizam bi u teoriji trebao postojati da potpuno uništiti kapitalizam. To je ono što su imali zapisano u knjigama za decu. Znaš one male knjige,  knjige za decu koje ljudi ponavljaju kao papagaji. Istovremeno  je najveća kapitalistička zemlja planirala i imala sastanke u vezi toga i trebalo im je mnogo godina da pripreme sve birokratske zavrzlame i pravnu dokumentaciju za postepenu integraciju sa Kinom, komunističkom zemljom. Danas, ako bi postojala zaista samo jedna zemlja, I da elita bilo šta, bilo šta sumnja u tom smislu, čak I da je to loš san da je Kina posebna nacija i da će na kraju da ih napadne, ova elita nikad ne bi dala njima ono, što vi mislite da je vaša industrija, - ali to je zapravo njihova-oni nikada ne bi to preneli u Kinu, nikada, zaista nikada. Kada čujete zveckanje sa oružjem iz Kine, to je sve pozorište. To je samo gluma za javno zadovoljstvo. Ne treba se toga bojati.

 

Kina je izgradila ogromne gradove i puteve, najnoviji, i najnapredniji sistem puteva na ovoj planeti. Sve u gradovima - sve je novo - i sa visokom tehnologijom super-moderno, a ko se useljava po njima? Dakle, vi imate srednju klasu kineza na usponu, koji su suviše zauzeti u iskorištavanju svojih ljudi, onih  ispod njih, ali takođe vi  imate vrlo bogate zapadnjake koji se useljavaju u te gradove. U stvari, neki od ovih gradova su izgrađeni za zapadni ukus, gde oni imaju sva svoja pozorišta sa operom, i sve baš kao u domovini, gde elita može ići, i oni čak imaju sve vrste najboljih restorana za zapadni ukus. Tamo se osećaju kao kod kuće, to je gde se elita useljava danas, i ako bi oni mislili da postoji najmanja mogućnost rata sa Kinom oni bi tako brzo odbacili njihove Kineske specijalitete - piletinu sa rižom, i odleteli tamo odakle su došli, verujte mi.

 

Ne postoji ni najmanja mogućnost. Jer ne postoje Nacije. Svaki potpisnik UN povelje je razumeo u  to vreme da ovo vodi ka svetskoj vladi i Alger Hiss je učestvovao u sastavljanju povelje. Neki Kanađani, kao Lester Pearson i nekoliko drugih iz Kanade su dodali ostatak, i to bi bio vrsta totalitarnog sistema u kojem bi se potlačeni -  jadnici -  , i više maloumni,  rukovodili od svojih dobrotvora. Takozvana "Jednakost"  bi bila u potlačenoj grupi, bili bi jednako siromašni. Njima nebi trebalo mnogo. Oni govore o podeli prirodnih bogatstava. To je trka prema potpunoj jednakosti za potlačene osobe na dnu piramide,  u svim aspektima života, i u ovom trenutku, tako lukavo, oni nam daju najveći gozbu za proždrljive izjelice  koju ste ikada imali, za gomili na dnu piramide, sve vrste jeftine robe iz Kine, kupljene kreditnim karticama. Kredit nikad nije bilo tako široko dostupan kako bi bili sigurni da možemo proći kroz ovo i dok se mi nasitimo svega, mi ne vidimo šta dolazi i šta nam se sprema, ali vreme će se brzo promeniti. Vreme će se mnogo brzo promeniti.

 

Svet koji se zamišlja će biti ustanovljen na temelju korisnih ekonomskih potreba, uključujući i broj ljudi koji će služiti ovu zemaljsku državu. Prostudiraj ovo. Pregledaj to pažljivo. Postoji mnogo knjiga koje su štampane u vreme kad su potpisane povelje. Knjige su napisane od ljudi koji su u ovo umešani, a to su one koje bi trebali pročitati. Ne propagiranje o njima, zapravo  knjige koje su napisali sami, takozvani "osnivači". Tu je sve objašnjeno. Pročitajte sve to. Treba čitati između redova isto tako , jer je to vrlo jasno, gde oni vode ovaj svet, i znali su da moraju ovo uraditu kroz prevaru, jer ljudi koji su navikli na određen način života, prirodno će da se protive da se sele sa jednog pašnjaka na drugi. Onaj skojim su  upoznati je gde žele ostati, ali kroz fabrikovane krize i nastavke ovih kriza, ti ih dovedeš do tačke lomljenja, gde ih možeš okretati kako god želiš. Oni će učiniti sve što im se kaže, jer su izmoreni kroz sve ove psihološke ratove, zahvaljujući naučnicima kao što su Pavlov i Skinner i mnogi drugi zapravo.

 

Ovo je zaista stvarni svet u kome živimo. To je njihov stvarni program rada. Nadam se da ću razgovarati s vama sledeće nedelje malo više o ovome. Laku noć, i neka vaš bog, ili bogovi, ili bilo šta, bude sa vama.

 

 

 

"Waiting for the Miracle"  ("Čekam za čudesni događaj ")    
By Leonard Cohen

 

Baby, I've been waiting,
I've been waiting night and day.
I didn't see the time,
I waited half my life away.
There were lots of invitations
And I know you sent me some,
But I was waiting for the miracle,

for the miracle to come.

I know you really loved me.
But you see my hands were tied.
I know it must have hurt you,
It must have hurt your pride
To have to stand beneath my window
With your bugle and your drum,
And me I'm up there waiting for the miracle,
for the miracle to come.

Yeah, I don't believe you'd like it,
You wouldn't like it here.
There ain't no entertainment
And the judgments are severe.
The Maestro says it's Mozart
But it sounds like bubble gum
When you're waiting for the miracle,

for the miracle to come.

 

Draga, Ja čekam

Čekam, dan i noć

Izgubio sam osećaj za vreme

Čekao sam skoro ceo život

Bilo je mnogo poziva

I znam da si poslala mnoge

Ali ja sam  čekao za čudesni događaj,

Za čudesni događaj  da se ostvari.

 

Znam da si me stvarno volela

Kao što vidiš moje ruke su bile vezane

Ja znam da je to moralo da te boli

Moralo je da povredi tvoj ponos

Kad si stojala ispod mog prozora

Sa trubom i tvojim dobošom

A ja, tamo gore čekam, za čudesni događaj,

Za čudesni događaj da se ostvari.

 

Zaista, ja neverujem da bi ti se sviđalo

Ti ne bi volela da ostaneš

Ovde zabava ne postoji

A presude su teške 

Maestro kaže da je Mocart

Ali  to zvući jadno

Kad  čekas za čudesni događaj,

Za čudesni događaj da se ostvari.